Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bladbede til frøavl. Udsæds- og kvælstofmængde

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  • Department of Genetics and Biotechnology
  • Afgrødeøkologi og Produktkvalitet
Ved Danmarks JordbrugsForskning er gennemført forsøg med bladbede for at belyse udsæds- og kvælstofmængdens indflydelse på etablering , frøudbytte samt frøkvalitet. Kvælstoftildeling på op til 150 kg N/ha gav i 3 år et klart højere udbytte end ved tildeling af 120 kg N/ha. Forsøget viste ingen udbytteforskel ved anvendelse af 6,9 eller 12 kg udsæd/ha. Frøvægten faldt ved stigende udsædsmængde. Ved lave udsædsmængder eller dårlig etablering kan det anbefales at øge gødningsmængden til 180 kg N/ha
Original languageDanish
Book seriesGrøn Viden - Markbrug
Issue199
Pages (from-to)1-4
Number of pages4
ISSN1397-985X
Publication statusPublished - 1998

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 111906