Biologiske interesseområder i Vest- og Sydøstgrønland: Kortlægning af vigtige biologiske områder

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Rapporten præsenterer økosystemer og nøglehabitater samt vigtige arters udbredelse, populationsstørrelser og trækkorridorer i Vest- og Sydøstgrønland. Rapporten identificerer tre typer af områder: 1) Artsspecifikke kerneområder, 2) Vigtige områder for naturtyper og andre arealbaserede temaer/ økosystemkomponenter og 3) Økologiske og biologiske interesseområder. Rapporten identificerer 23 økologiske og biologiske interesseområder og anbefaler, at der i det videre strategiske arbejde med beskyttelse af sårbar natur i Grønland er særlig opmærksomhed på disse områder. Alle områder, som er nævnt ovenfor, foreligger som selvstændige datalag, der kan indgå i
en GIS (Geografisk Informations System)- analyse. I forbindelse med klimaændringer, øget skibsfart, ændrede mønstre indenfor fangst og fiskeri, udvikling indenfor landbrug, mulige fremtidige industrielle aktiviteter etc. vurderer rapporten, at der i fremtiden med fordel kan anvendes økosystembaseret forvaltning (Ecosystem Based Management,
EBM) af land- og havområder i Grønland.
Original languageDanish
Number of pages210
Publication statusPublished - 2016
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Volume89

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 131534127