Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet: en kritisk undersøgelse og diskussion af ”cross-over”

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

Cross-over” er en kategori, der dækker over bevægelser mellem kriminalitet
og bandetilhør til politisk og religiøs ekstremisme. Den er opstået i kølvandet
på Omar El-Husseins terrorangreb i København foråret 2015.
Kategorien refererer til en bestemt type bevægelse og kan derved
medvirke til at skabe blinde pletter, fordi ordet tenderer til at rette vores
opmærksomhed på én smal og lineær bevægelse fra kriminalitet og bandetilhør
til islamisk ekstremisme.
Den nuværende brug af ”Cross-over” bygger på en række dominerende
antagelser om radikaliseringsprocesser og en bestemt sammenhæng mellem
udsagn og handling. Når ”Cross-over” bygger videre på disse etablerede
antagelser risikerer vi, at antagelserne med tiden etableres som
forklaringer. Den etablerede ”Cross-over” kategori kan derved utilsigtet
medvirke til, at vi overser de komplekse dynamikker, der er på spil i og på
tværs af kriminelle/ekstreme grupper og netværk.
Denne rapport giver således et billede af de komplekse bevægelsesmønstre
i og på tværs af kriminelle netværk, bander, rockere og ekstreme grupper.
Den giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver,
der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse
af radikalisering.
Rapporten er skrevet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet og er finansieret
af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherKULT - Konsortiet for forskning i Ungdomsliv, Læreprocesser og Transition, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
Number of pages138
ISBN (Print)978-87-7684-672-5
ISBN (Electronic)978-87-7684-671-8
Commissioning bodyIntegrationsministeriet
Publication statusPublished - 30 Jan 2017

    Research areas

  • street gangs, gang desistance, crime prevention, community based intervention

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

Projects

ID: 109198490