Bereavement, multimorbidity and mortality: a population-based study using bereavement as an indicator of mental stress

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Tidligere studier viser, at der er en sammenhæng mellem psykisk stress og øget dødelighed. Vi ved dog ikke, om den øgede dødelighed er en direkte konsekvens af stress eller andre sammenhænge er på spil. Dette studie undersøger, hvordan sorgen ved at miste sin partner påvirker dødeligheden hos de efterladte. Resultaterne viser, at tabet øger dødeligheden hos de efterladte på både kort og langt sigt. Risikoen for at dø var højst en måned efter tabet, men den var derefter fortsat højere end hos sammenlignelige personer, som ikke havde mistet deres partner. Efterladte med flere kroniske sygdomme var i særlig høj risiko (specielt ved psykisk sygdom), og risikoen steg i takt med antallet af kroniske sygdomme. Stress synes dermed at være en direkte årsag til den øgede dødelighed hos efterladte. Registerstudiet bygger på data for 389.316 efterladte i Danmark, hvoraf 137.247 døde i løbet af follow-up-perioden på 17 år.
Original languageEnglish
JournalPsychological Medicine
Volume48
Issue9
Pages (from-to)1437-1443
Number of pages9
ISSN0033-2917
DOIs
Publication statusPublished - Jul 2018

    Research areas

  • Journal Article

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 116824888