Befriende ungdomsfortællinger: Om unges bevægelse gennem det sociale arbejdes landskab

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen er en revideret udgave af specialet: ”Det nye selv – befriende ungdomsfortællinger om personlige livsbarrierer og før-kommunale praksisser” (Worre West & Møbius Sørensen, 2016). Artiklen sætter fokus på udvalgte empiriske fund fra unge med oplevet mistrivsel og deres fortællinger om deres bevægelse gennem det sociale arbejdes landskab. ’Det sociale arbejde som landskab’ henviser i denne artikel til de forskellige sociale institutioner og indsatser, der opererer inden for statsapparatets konkrete velfærdsorganisationer eller uden om det, hvilket betegnes som den alternative sociale indsats. Nærmere bestemt betyder det, at de unge fortæller om deres møder med velfærdsinstitutioner – psykologer, uddannelse, praktiserende læger – der af de unge italesættes som uoverskuelige og rigide. I den anden ende af det sociale arbejde fortæller de unge om alternative sociale indsatser, der praktiserer uden om de nævnte velfærdsinstitutioner, og som for de unge, står i modsætning til deres oplevelse af velfærdsinstitutionernes uoverskuelige og fastlåste forståelsesrammer. De udvalgte fortællinger analyseres og diskuteres med et poststrukturalistisk inspireret blik (Foucault, 2000a,2000b, 2000c, 2005; Rose, 1998, 1999, 2009; Davies & Harré, 1990; Davies, 2004) på de unges subjektiveringsbevægelser gennem de konkrete indsatser og institutioner.
Original languageDanish
JournalNordiske Udkast
Volume49
Issue1
Pages (from-to)52-60
Number of pages9
ISSN1396-3953
Publication statusPublished - 2021

Cite this