Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Beboerdemokratiet og fordeling af beslutningskompetence i almene boligorganisationer

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

  • Department of Business Law
I artiklen redegøres for den helt særlige måde, hvorpå en almen boligorganisation er bygget op. Endvidere beskrives og analyseres, hvorledes der i lovgivningen er sket en fordeling af beslutningskompetencerne mellem organisationens forskellige beboerdemokratiske organer. I den forbindelse redegøres tillige for sammenhængen mellem beslutninger truffet af afdelingsmødet og beslutninger truffet ved urafstemninger samt for de almene boligafdelingers juridiske og økonomiske status.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Issue1/II
Pages (from-to)213-220
Number of pages8
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - 2006

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32347329