Basic and functional soil properties predicted from a single vis–NIR spectrum: Basale og funktionelle jordegenskaber prædikteret fra et enkelt vis-NIR spektrum

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet
Number of pages200
Publication statusPublished - May 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 144377987