Bankkrise og kreditformidling

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I dagspressen er der næsten dagligt historier om, at en kreditklemme stopper virksomhedernes investeringer. Hvis historierne er sande, er det ret alvorligt. Det betyder nemlig, at virksomheder med rentable projekter ikke kan få lån til deres projekter, uanset hvor høj en rente de tilbyder långiver.

Normalt handler kreditklemme-historierne i dagspressen om danske ikke-finansielle virksomheders kvaler med at få lån i bankerne. Men som der argumenteres for i det følgende, er der ikke meget, som tyder på, at danske virksomheder generelt er eller har været udsat for en kreditklemme. Sikkert er det imidlertid, at danske banker i efteråret 2008 blev udsat for en kreditklemme. Det nødvendiggjorde en blanco-garanti til bankerne fra staten.

Afvisning af en generel kreditklemme betyder ikke, at alle rentable projekter i den nuværende konjunktursituation med betydelig usikkerhed kan opnå finansiering i bankerne. Løsningen herpå er ikke lån, men mere egenkapital - i øvrigt et finansieringsråd som bankerne selv kan bruge til at komme ud af deres afhængighed af statslige garantier.

Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue7
Pages (from-to)2-4
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2010

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 242081