Department of Economics and Business Economics

Bankernes problemer er ikke forbi

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Ken L. Bechmann, Copenhagen Business School. CBS, Denmark
  • Anders Grosen, Denmark
  • Jørn Astrup Hansen, Elk Bank, Denmark
Vi har alle tydeligt kunnet se, at bankerne havde store problemer henover finanskrisen. Men mange er efterhånden kommet til den opfattelse, at det nu går mod lysere tider, og at situationen for bankerne langsomt er ved at normalisere sig. Men en velunderbygget artikel i dette nummer af
Finans/Invest viser, at dette bestemt ikke er tilfældet. Tværtimod viser analysen, at bankernes tilpasning til den nye (lavrente)situation efter finanskrisen langt fra er tilendebragt. Frem for en gennemgribende strukturtilpasning har bankerne valgt den lette løsning og blot forhøjet udlånsrenten. Denne ”skat” på udlånskunderne er ikke alene gift for den enkelte låntager, men også ødelæggende for et velfungerende bankmarked. Allerede på nuværende tidspunkt kan der konstateres en stigende interesse blandt såvel in-
vestorer som låntagere for at skabe et marked for gældsfinansiering uden om bankerne. Bankerne risikerer at miste markedsandele. Det er ikke nogen fordel for hverken bankkunderne eller samfundet. Og bankernes ”skat” på udlåns-
kunderne medvirker til, at mange virksomheder og dermed samfundsøkonomien fastholdes i krisen.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Volume4
Pages (from-to)2-4
Number of pages3
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 84116478