Baggrundsrapport: relationskompetence og klasseledelse i gymnasiet- et aktionsforskningsprojekt

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Documents

Denne baggrundsrapport er en del af dokumentationen af projektet ”Relationskompetence og Klasseledelse i gymnasiet” (ROK-projektet) og danner grundlaget for erfaringsopsamlingsrapporten (Lund & Boie 2017a). Foruden disse to publikationer om ROK-projektet foreligger også en lærererfaringsbog med gode råd og ideer fra de deltagende lærere skrevet til andre lærere (Lund & Boie 2017b). Desuden er der udgivet to rapporter om spørgeskemaudviklingen af QTI (Questionnaire on Teachers Interaction) i en dansk gymnasiekontekst (Lund & Lund 2017; Lund & Lund 2016). ROK-projektet er et aktionsforskningsprojekt med forskere tilknyttet fra CUDiM, Aarhus Universitet og den praktiske del er gennemført i samarbejde med gymnasieskolerne: Randers Statsskole og Handelsgymnasiet Skive, hvor der deltager otte lærere fra hver af de to skoler. Projektet startede i september 2014 og er afsluttet i foråret 2017. Henrik Neve, daværende uddannelseschef og nuværende rektor på Handelsgymnasiet Skive, tog det oprindelige initiativ til et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Randers Statsskole og Handelsgymnasiet Skive. Region Midtjylland har bevilliget en stor del af projektets samlede budget. Satsningen sker, fordi man i regionen tror på, at øget fokus på relationer og klasseledelse vil styrke de unges motivation og dermed deres mulighed for at fuldføre en ungdomsuddannelse, hvorfor Region Midtjylland også har tilknyttet en følgegruppe til projektet. Denne baggrundsrapport er udarbejdet af forskere ved Aarhus universitet, Lea Lund (ph.d. og forskningsleder på ROK-projektet) og Mette Alma Kjærsholm Boie (ph.d. stipendiat tilknyttet ROK-projektet). Det statistiske arbejde i projektet er udført af Rolf Lyneborg Lund fra Aalborg universitet, dette arbejde er dog ikke indeholdt i denne rapport, men foreligger i midt- og slutrapporterne (Lund & Lund, 2016; 2017). Som led i det indledende videnskabelige arbejde har forskerteamet samarbejdet med Utrecht Universitet, afdelingen for Social and Behavioural Science. Professor emeritus Theo Wubbels har i den forbindelse været gæsteforlæser ved ROK-projektets midtvejskonference i Aarhus den 1. november 2015, og ved slutkonferencen den 19. september 2017 giver Tim Mainhard en forelæsning og workshop på AU. Forskerteamet er desuden i løbende dialog med Tim Mainhard og i marts 2016 var forskerteamet på udvekslingsbesøg på Utrecht Universitet, afdelingen for Social and Behavioural Science.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherCenter for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Number of pages166
ISBN (Print)978-87-7684-639-8
ISBN (Electronic)978-87-7684-636-7
Publication statusPublished - 19 Sep 2017
EventROK-projektets slutkonference - Aulaen Aarhus universitet, Aarhus, Denmark
Duration: 19 Sep 201719 Sep 2017
https://pages-tdm.au.dk/tdm/konference-afsluttede-forskningprojekt-om-relationskompetencer-og-klasseledelse/

Conference

ConferenceROK-projektets slutkonference
LocationAulaen Aarhus universitet
CountryDenmark
CityAarhus
Period19/09/201719/09/2017
Internet address

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

Projects

Download statistics

No data available

ID: 117889364