Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand: En operativ vejledning til de danske vandselskaber

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

Documents

Links

I rapporten belyses det, at renseanlæggenes valg af teknologier til fjernelse af fosfor fra spildevand har betydning for biotilgængeligheden af det fosforprodukt, der dannes fra spildevandsrensningen. Der er gennemført en sammenlignende LCA-analyse for at kunne vurdere miljøpåvirkningerne som følge af teknologivalg til fosforfjernelse.
Via modellering af cadmiumakkumulering i jorden, som følge af tilførsel af fosfor fra spildevandsslam, ses, at der på sigt kan opnås uønskede høje koncentrationer af cadmium i jorden. Men det er også vist, at der ved brug af handelsgødning alene også akkumuleres cadmium i jorden. En forringet kvalitet af handelsgødning kan medvirke til udvikling og anvendelse af teknologier, der genvinder og recirkulerer fosfor uden at recirkulere tungmetallerne
Der er udført tekniske og økonomiske vurderinger af de undersøgte teknologer til fjernelse af fosfor fra spildevandet med fokus på at vælge teknologer, der giver et slutprodukt med størst mulig biotilgængelighed indenfor en kort tidshorisont.
Der er til vejledningen defineret et indeks, kaldet ”Substainable Phosphorus Removal Index”, der har til formål at give vandselskaberne et operationelt værktøj til at kunne vurdere de forskellige teknologier I forhold til hinanden.
Original languageDanish
Place of publicationMST
Volume1661
Number of pages114
Commissioning bodyMST
Publication statusPublished - 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 85767506