Aarhus University Seal

Atmosfærisk deposition 2021: NOVANA

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

Kvælstofdepositionen til danske farvande og landområder er for 2021 beregnet til hhv. 57
og 54 ktons N. Beregningerne er foretaget med luftforureningsmodellen DEHM.
Kvælstofdepositionen til vand- og landområderne er faldet med henholdsvis omkring 38%
og 43% siden 1990. Svovldepositionen til danske landområder er for år 2021 beregnet til
ca. 5,1 ktons S. Svovldepositionen er faldet med ca. 80 % siden 1990. Koncentrationer og depositioner af tungmetaller (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd og Pb) i 2021 adskiller sig ikke væsentligt fra de seneste år. Koncentrationer og depositioner af tungmetaller er faldet til 15 – 60 % af niveauet i 1990. Rapporten indeholder endvidere resultater for udviklingstendens af kvælstofdeposition fordelt på hovedkilderne, måling af ozon og modelberegning af ozonflux, våddeposition af udvalgte miljøfremmede organiske stoffer, luftkoncentrationer af pesticider.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages78
ISBN (Electronic)978-87-7156-741-0
Publication statusPublished - Mar 2023

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 315205220