At være underviser i almen didaktik på teoretisk pædagogikum (Gymnasielæreruddannelsen): en spørgeskemaundersøgelse

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

  • Lea Lund

Denne rapport gengiverresultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, der giver indblik i, hvordanundervisere der underviser gymnasielærere på landet teoretiske pædagogikumoplever underviserrollen. Specifikt fokus på almen didaktik (AD-underviserne).Vi får indsigt i deres udfordringer og deres begejstring for underviseropgaven.


Rapporten har for det første til formål at oplyse om, hvad faggruppen for almendidaktik og dets fremtidige arbejde med uddannelsen bør bibeholde og hvad der kan gøres bedre særligt i forhold til AD-undervisergruppen.


For det andet skal rapporten oplyse om, hvad AD-underviserne opleversammenholdt med, hvad kandidaterne oplever (jf. evalueringen af: Bak-Thomsen& Bang-Larsen, 2017) samt i forhold til studieordningens mål.

Spørgeskemaet bag rapporten er udarbejdet med det formål at få en bred (dvs. alle AD-undervisere på teoretisk pædagogikum) og dyb indsigt (dvs. blandt andet åbne spørgsmål) på effektiv vis. Via spørgeskemaets åbne spørgsmål bliver underviserne bedt om atgive beskrivende og uddybende eksempler fra undervisningen og deresforberedelse og samarbejde.

Original languageDanish
Place of publicationAarhus
Number of pages67
ISBN (Electronic)978-87-7684-584-1
Publication statusPublished - 14 Aug 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

Download statistics

No data available

ID: 131190318