Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Association between perceived stress, multimorbidity and primary care health services: a Danish population-based cohort study

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Psykisk stress er almindeligt i befolkningen og forbundet med multisygdom, dårligere kronikeromsorg og øget dødelighed. Praktiserende læger arbejder med en biopsykosocial tilgang til sygdom, men det er fortsat ikke klarlagt, hvordan patienter, der oplever sig som stressede, håndteres i almen praksis, herunder hvad det betyder for behandlingen af kroniske lidelser.

I dette studie undersøgte vi sammenhængen mellem selvoplevet stressniveau og ydelser i almen praksis med et særligt fokus på ydelser for psykiske tilstande, lægevagtsydelser og kronikerydelser. Studiet blev gennemført som et anonymiseret registerstudie på deltagerne i Den Nationale Sundhedsprofil 2010, hvorfra vi havde informationer om selvoplevet stressniveau.

Vi kunne vise, at stressniveauet havde betydning for antallet af kontakter til den praktiserende læge. Personer med det højeste stressniveau havde 28% flere kontakter i dagtid og 47% flere kontakter i vagttid sammenlignet med de mindst stressede efter justering for fx køn, alder, livsstil, socioøkonomi og underliggende sygdomme målt på Det Danske Multisygdomindeks. Højt stressniveau var forbundet med flere samtaleterapi-sessioner i almen praksis og forløb hos psykolog, men i endnu højere grad med udstedelse af recepter på antidepressiva og benzodiazepiner. Multisygdom var som forventet forbundet med et højt antal kronikerkontroller, men et højt stressniveau hos personer med multisygdom så ikke ud til at bidrage yderligere, selvom de stressede multisyge i tidligere studier havde en betydelig dårligere prognose.

Personer med et højt selvoplevet stressniveau havde flere kontakter til den praktiserende læge, et betydelig større forbrug af ydelser for psykisk sygdom, herunder brug af antidepressiva, men også potentielt dårligere og mindre rettidig behandling for deres kroniske sygdomme.
Original languageEnglish
JournalBMJ Open
Volume8
Issue2
Pages (from-to)e018323
ISSN2044-6055
DOIs
Publication statusPublished - 24 Feb 2018

    Research areas

  • Journal Article

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 121873909