Aarhus University Seal

Arter 2021: NOVANA

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Links

I 2021 omfattede artsovervågningen i alt 34 arter af pattedyr, krybdyr og padder,
karplanter og mosser samt et enkelt leddyr på Habitatdirektivets Bilag II og IV. Det
omfattede bæver, 17 flagermus, markfirben, 9 padder, fire karplanter og en mosart
samt stor kærguldsmed. Alt efter art dækker indsamlingerne tidsperioden 2018-2021.
Overvågningsresultaterne viste at udbredelsen af bæver er stigende. Ingen af de 17
flagermusarter viste vigende forekomst, men enkelte havde bestandstilbagegang.
Markfirben har øget sin udbredelse. For de ni afrapporterede paddearter har tre arter
en stabil udbredelse, to arter er i fremgang og fire arter i tilbagegang. Hos karplanterne har fruesko og gul stenbræk vist en positiv udvikling, og vandranke har en stabil
udbredelse. Enkelt månerude er ikke fundet i perioden. Blank seglmos viser et
varieret billede, med nogle bestande i fremgang og andre i tilbagegang. Stor
kærguldsmed har vist en stigende udbredelse
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Volume530
Number of pages148
ISBN (print) 978-87-7156-746-5
Publication statusPublished - Mar 2023
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Number530

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 312421833