Arter 2020: NOVANA

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  Abstract

  I 2020 omfattede artsovervågningen i alt seks arter af leddyr, snegle og en mos på Habitatdirektivets Bilag II og IV. Det var grøn kølleguldsmed, sortplettet blåfugl, sumpvindelsnegl, skæv vindelsnegl, kildevældsvindelsnegl og grøn buxbaumia. For sortplettet blåfugl dækker rapporten indsamlinger i både 2017 og 2020 og for vindelsneglene er der indsamlinger fra både 2018 og 2020. Overvågningsresultaterne viste at grøn kølleguldsmed, sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl er i fremgang. Sidstnævnte er dog fragmenteret i sin udbredelse. Sortplettet blåfugl er stabil med en meget begrænset bestand og udbredelse. Endelig er udviklingstendensen for kildevældsvindelsnegl og grøn buxbaumia usikker/ukendt.
  Original languageDanish
  PublisherAarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy
  Number of pages34
  ISBN (Print)978-87-7156-649-9
  Publication statusPublished - 17 Dec 2021
  SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Number476

  Cite this