Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arbetsmarknadsflexibilitet : några antekningar

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Economics
I denna artikel granskas två aspekter av arbetsmarknadsflexibilitet: lönespridningen och förändringar i denna samt den arbetsrättliga regleringen av anställningstryggheten. I artikeln poängteras att lönflexibilitet i sig inte vittnar om en väl fungerande arbetsmarknad och att föreställningar om att fasta långvariga anställningar blivit en bristvara saknar stöd i data. Anställningsskyddets negativa effekter på sysselsättningen har kraftigt överdrivits i den förda debatten. Det vore dock skäl att närmare betrakta hur regelsystemen påverkar små och nya företags anställningsmöjligheter.
Original languageSwedish
JournalEkonomiska Samfundets Tidskrift
Issuenr. 1
Pages (from-to)5-14
Number of pages10
ISSN0013-3183
Publication statusPublished - 1997

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32317658