Arbejdsrapport fra KLEO-projektets første runde 2018 Hvad skal bevares og hvad skal ændres? rapport til KLEO-konsulenter og KLEO-ledere

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

  • Lea Lund
KLEO-projektet undersøger KlasseLedelse og ErfaringsOpsamling i ungdomsud-dannelserne. Projektet er dels et lærerudviklingsprojekt og dels et skoleudvik-lingsprojekt, idet den pædagogiske ledelse indgår som en væsentlig medspiller og aktør i processen. I projektet uddannes otte KLEO-konsulenter til at forestå aktionslæringsproces-sen udførsel i samspil med KLEO-lærerne på hver enkelt skole. De pædagogiske ledere gennemgår samme grundlæggende uddannelsesforløb som konsulenter-ne. Alt sammen under ledelse af CUDIM, AU. Projektet er en videreudvikling og opskalering af de gode erfaringer fra projektet RelationsKompetence Og Klasseledelse i gymnasiet: ROK-projektet (Lund & Boie, 2017a, 2017b; Lund & Lund, 2017) Projekts formål er at udvikle bedre lærerkompetencer via inddragelsen af sko-lens pædagogiske ledelse inden for de fem ungdomsuddannelser der deltager i Region Midtjylland. Denne arbejdsrapport er lavet på baggrund af erfaringerne fra Skive College, hvor de deltagende lærere og deres leder har afprøvet første runde i KLEO-projektet, fra januar til april 2018 understøttet af de otte KLEO-konsulenter tilknyttet projektet. Fra efteråret 2018 skal disse erfaringer spredes til yderligere fire skoler: Grenaa gymnasium: HF, Randers HF & VUC: AVU, SOSU Herning: SO-SU og Silkeborg Business College: HHX. Denne afrapporterings formål er lavet med henblik på at sikre at tilrettelæggelsen af det videre forløb på de nye skoler og på Skive College, bliver justeret ud fra lærernes oplevelser. Rapporten er således et arbejdsredskab til konsulen-terne og lederne, hvorfor alle data er medtaget og desuden med plads til noter ind imellem og til slut, samt til slut en opsummering af de gentagne pointer udtrykt af både leder, lærere og konsulenter. Denne rapport viser således ikke, hvordan lærerne har arbejdet med deres ak-tioner og hvad de har erfaret herved. Denne indsigt foreligger i ’Tegn på lærer-udvikling – Rapport 1. En evaluering af KLEO-projektets første runde 2018’ (Lund, 2018), hvor man også kan læse mere om det teoretiske afsæt bag projektet.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus universitet, CUDIM
ISBN (Electronic)978-87-7684-592-6
Publication statusPublished - 10 Jun 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 127217927