Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anerkendelse som grundlag for sundhedspædagogisk praksis

Research output: Working paper/Preprint Working paperResearchpeer-review

Artikelen diskuterer delresultater af et forskningsprojekt blandt kortuddannede faggrupper på tre hospitaler i hovedstadsområdet. Portører, sundheds- og socialassistenter og lægesekretærer indgik i undersøgelsen. Formålet med forskningen var at få en forståelse af, hvilke faktorer, der er medvirkende til, at de tre medarbejdergrupper motiveres for at deltage i rygestopaktiviteter udbudt af deres arbejdsplads. Undersøgelsen viste, at når en vidtrækkende rygepolitik på arbejdspladsen implementeres uden deltagelse fra de berørte medarbejdergrupper, medfører det antipati mod rygepolitiken og en udbredt modvilje mod at deltage i rygestopaktiviteter udbudt af arbejdspladsen som et tilbud til medarbejderne. Et væsentligt fund i undersøgelsen er, at en værdifri samtale om rygning på arbejdspladsen og rygestopaktiviteter med udgangspunkt i medarbejdernes hverdagslivserfaringer vækker en slumrende lyst til at holde op med at ryge. Artiklen tager udgangspunkt i denne erkendelse og diskuterer, hvordan ’anerkendelse’ og ’deltagelse’ er væsentlige begreber, når det drejer sig om at sundhedspædagogiske interventioner, der handler om sundhedsmæssig adfærdsændringer blandt kortuddannede målgrupper.
Original languageDanish
Publication statusIn preparation - 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 177775926