Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Andre blikke på forældres positioner i børns mobning

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Nina Hein, Denmark
Hvilken rolle spiller forældrene i børns mobning i skolen? Det er et emne, der igennem de senere år har været genstand for tiltagende opmærksomhed blandt både forskere, politikere, og forskellige børneretslige og skolepolitiske organisationer i Danmark. I takt med, at mobning blandt de danske skolebørn er blevet en stadig mere synlig problematik, er interessen for forældrenes andel i og ansvar for børns mobning også blevet skærpet. På tværs af interesseniveauer synes indgangen til problematikken at være den, at der findes kausale sammenhænge imellem børns sociale adfærd i skolen og deres forældres måder at opdrage og fungere som rollemodeller på. I min forskning på området har jeg taget et andet afsæt og har interesseret mig for, hvordan forældres positioner og mulige agens i dette felt betinges af og virker sammen med en række andre aktører på såvel lokale som på samfundsmæssige og politiske niveauer.
Original languageDanish
JournalPædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Volume51
Issue1
Pages (from-to)60-75
Number of pages16
ISSN1903-0002
Publication statusPublished - 2014

    Research areas

  • Mobning, Forældre/Forældresamarbejde, Skole-hjem-samarbejde, Grundskole

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 83461073