Department of Law

Andelsboligforeningslovens § 4 og vilkår i lejeforhold, der stiftes i medfør af bestemmelsen

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

Sælges en andelsboligforenings ejendom, har de hidtidige andelshavere efter andelsboligforeningslovens § 4, stk. 1, ret til fortsat brugsret som lejere. I artiklen redegøres for det nærmere indhold af den retsstilling, som bestemmelsen i andelsboligforeningsloven hjemler, herunder især med hensyn til den beskyttede personkreds, lejefastsættelsen inklusive eventuelle tillæg for forbedringer, opkrævning af depositum og forudbetalt leje samt fordeling af vedligeholdelsespligter mellem parterne. Der er forfatternes opfattelse, at de lejeaftaler, der opstår, i enhver henseende skal udfyldes med lejelovgivningens præceptive og deklaratoriske regler, medmindre den ny ejer kan opnå lejerens accept af andre vilkår.
Original languageDanish
Article numberTBB2013.497
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Volume2013
Pages (from-to)497
Number of pages10
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 56858044