Analysestrategiske faldgruber i WPR: erfaringer med at undervise og vejlede i Carol Bacchis kritiske policy-analyse

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Carol Bacchis metodologi ’What’s the problem represented to be?’ er i løbet af de seneste 10 år blevet en populær analysestrategi i den danske kontekst blandt såvel studerende som forskere (se f.eks.Balling & Kann-Rasmussen, 2015; Cort, 2009; Cort & Larson, 2015; Cort, Mariager-Anderson, & Thomsen, 2017; Oute & Johansen, 2021; Skovhus & Thomsen, 2017). Som analysestrategisk tilgang fremstår WPR umiddelbart som en let tilgængelig tilgang til policy analyse og ligeledes en genvej til centrale dele af Foucaults begrebsapparat, herunder governmentality, problematisering og subjektivering (Se eksempelvis kap. 3 i C. Bacchi & Goodwin, 2016). Gennem seks spørgsmål hjælper WPR til at dekonstruere policy inden for et hvilket som helst policyområde, analysere effekterne af policy samt til at identificere hvem og hvor den bliver udbredt med henblik på at kunne anfægte policy. Som analysestrategi har WPR derfor en umiddelbar appel til studerende, der gerne vil analysere politiske tiltag fra et kritisk perspektiv.
Som undervisere har vi i en årrække undervist i WPR og har i den forbindelse erfaret, at der er en række faldgruber, som det er vigtigt at adressere i såvel undervisningen som vejledningen af opgaver, der baseres på WPR. WPR som analysestrategi tilbyder studerende en fremgangsmåde til at analysere policy som nemt kan ende i en opgave, der er mekanisk udfoldet og som tenderer det spekulative, da de studerende ofte baserer analysen på få policydokumenter og ikke har den fornødne indsigt i deres genstandsfelt. Derudover bliver WPR ofte et apriori valg for de studerende, hvilket betyder, at de ikke nødvendigvis får gjort sig kvalificerede overvejelser omkring forholdet mellem problemformulering og analysestrategi. Valget af WPR bliver til tider et valg, der er bundet op i de studerendes forestilling om, at WPR tilbyder opskriften på en god opgave og så længe de gennemgår de seks spørgsmål, er de på sikker akademisk grund.
I denne artikel/dette kapitel vil vi kaste et didaktisk blik på WPR med henblik på at formidle, hvilke analysestrategiske overvejelser studerende bør gøre sig i arbejdet med Bacchis policy-analytiske tilgang. Der er skrevet mange artikler, hvor WPR udgør den analysestrategiske tilgang men få artikler, der kaster et (universitets)pædagogisk blik på tilgangen (Coveney & Putland, 2012; Tawell & McCluskey, 2021). Vi gennemgår de seks WPR spørgsmål og diskuterer, hvad de enkelte spørgsmål kræver af overvejelser og åbner mulighed for i forhold til metodiske og teoretiske valg. Bacchi (1999, 2009) beskriver, hvordan problemrepræsentationer kan være indlejret i hinanden som en babushka-dukke. Det samme gør sig gældende for de seks WPR spørgsmål, der ved nærmere eftersyn viser sig at være mere og andet end seks simple spørgsmål, som man som studerende skal stille til sin empiri.
Et centralt spørgsmål i artiklen/kapitlet er, hvordan vi som undervisere kan få de studerende til at bevæge sig fra en mekanisk spørgsmålsgennemgang til en kreativ reflekteret brug af WPR, som åbner op for både andre metoder og andre teoretiske bidrag.
Artiklen er baseret på egne erfaringer med at arbejde med WPR og på de erfaringer, som vi har fået gennem at undervise og vejlede i tilgangen. Vi vil derudover trække på opgaver udarbejdet af studerende for herigennem at eksemplificere WPRs metodologiske faldgruber.
Original languageDanish
Title of host publicationProblemets politik : En forskningsbaseret antologi om Carol Bacchis poststrukturalistiske policy- og interviewanalyse i pædagogik og uddannelse
EditorsTine Fristrup, Pia Seidler Cort, Anne Larson, Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus, Jens Erik Kristensen
Place of publicationEmdrup
PublisherDPU, Aarhus Universitet
Publication date2024
Pages17-35
ISBN (Electronic)978-87-7684-455-4
Publication statusPublished - 2024

Cite this