Alsidig personlig udvikling

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

Som medlemmer af den ministerielle arbejdsgruppe der har haft ansvar for udfoldelsen af hvad der kunne indholdsbestemme temaet ”Alsidig personlig udvikling”, vil vi med indeværende kapitlet forsøge at give et indblik i nogle af de overvejelser og inspirationer vi trækker på; for på den vis at synliggøre dels hvilke traditioner og ideer vi mener temaet forbinder sig til, og dels forsøge at give et bud på nogle af de pædagogiske prioriteringer vi mener temaet lægger op til - vel vidende at der kan være mange andre indgange og vægtninger. Da formuleringerne fra temabeskrivelsen er et udtryk for mange stemmer og kompromisser, må kapitlet læses som netop vores udlægning, fortolkning og uddybning af de centrale elementer i teksten. Selvom vi berører de fleste af de områder vi forstår som centrale, for eksempel dannelse, børnesyn, og betydningen af fællesskaber, har vi samtidig valgt at lægge et særligt fokus på legen og dens betydning for netop børns alsidige personlige udvikling. Fra at legen med de gamle læreplaner har været midlertidigt på retræte, skal denne vægtning ses som led i det generelle ønske om igen at lade legen indtage den kongsplads, den traditionelt haft i den danske daginstitutionstradition.
Indeværende kapitel falder i tre dele. I første del vil vi beskrive hvordan læreplanstemaet Alsidig Personlig Udvikling ikke bare er opstået ud af den blå luft, men på mange måder må forstås i sammenhæng med en dansk børnehavetradition, der udover at være et produkt af nogle bestemte politiske og samfundsmæssige forhold, også kan siges at trække på en række udviklingspsykologiske traditioner samt ikke mindst et særligt idehistorisk arvegods knyttet til dannelse. I forlængelse af dette, vil vi i anden del diskutere nogle af de specificeringer der er beskrevet i temaet. Først gælder det selve udviklingsbegrebet og dets forbindelse til dele af især udviklings- og barndomspsykologien. Dernæst udfoldes de centrale begreber i læreplanstemaet, nemlig engagement, livsduelighed, gå-på-mod og deltagelseskompetence. Den tredje og sidste del af kapitlet angår det mere fremadrettede perspektiv på læreplanstemaet, hvor vi vil forsøge at samle op på nogle af de pædagogiske overvejelser vi mener temaet bør give anledning til, når man som professionel bedriver løbende arrangering af institutionelle hverdage for børn.
Original languageDanish
Title of host publicationDen styrkede pædagogiske læreplan : baggrund, perspektiver og dilemmaer
EditorsChristian Aabro
Number of pages22
Place of publicationFrederiksberg
PublisherSamfundslitteratur
Publication year30 Sep 2019
Pages43-65
Chapter2
ISBN (print)9788759331378
ISBN (Electronic)9788759335031
Publication statusPublished - 30 Sep 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 169265760