Aldring og bevægelse i idræt.

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

  • Department of Sport Science
I de seneste årtier er begreberne alder og aldring blevet samfunds- og kulturanalytiske kategorier og genstand for stigende forskningsinteresse. Også i idrætsforskningen er man begyndt at interessere sig for alder som kulturel kategori - måske fordi flere og flere mennesker i alle aldre dyrker idræt, og fordi idrætsudøvelse og fysisk aktivitet er en måde at forholde sig til aldring på. Den aldrende krop er med andre ord ikke en entydig størrelse. Den aldrende krop i bevægelse (eller netop ikke i bevægelse) tilskrives sundhedsmæssige, identitetsmæssige og sociale betydninger, som præger vores syn på både aldring som proces, og idrætten som mål og middel i denne proces. Bogen er en samling artikler, skrevet af fortrinsvis danske forskere og undervisere, som har fordybet sig i temaet aldring og bevægelse i idræt. Med denne bog sættes den aldrende krop og fysisk, kropslig identitet ind i en sammenhæng, hvor der gives plads til dialogen mellem forskellige videnskaber (humanistiske og sundhedsvidenskabelige), forskellige praksisser og forskellige erfaringer.
Translated title of the contributionAging and movement in sport.
Original languageDanish
Place of publicationÅrhus
PublisherKlim
Edition1
Number of pages126
ISBN (Print)87 7955 195 5
Publication statusPublished - 2002

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 1002662