Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktionslæring, forskning og forankring

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperComment/debateResearchpeer-review

En kritisk kommentar til 'Laboratoriemodellen' udarbejdet af Claus Michelsen, Linda Ahrenkiel og Morten Rask Petersen, alle fra
Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, Syddansk Universitet. Modellen er et værktøj til kompetenceudvikling af naturfagsundervisere – Laboratoriemodellen og er af de tre forfattere bragt i anvendelse i forbindelse med to scienceprojekter, dels børnehaveprojektet “Science i børnehøjde med fokus på energi” og dels gymnasieprojektet “Biologi og matematik i studieretningsforløbet” (Bio-Mat). Den udviklede laboratoriemodel kan bidrage til at forskere og pædagogiske praktikere kommer i samspil med henblik på at udvikle en forskningsbaseret praksis og en praksisbaseret forskning hvorigennem der kan opnås en tredobbelt gevinst: Gennem samarbejdet skabes kvalitative forandringer i den pædagogiske praksis, forskerne skaffer sig ny data, og praktikerne opnår ny viden både om egen praksis og om science. Med andre ord er der tale om aktionsforskning og aktionslæring.
Kommentaren tager sigte på et fraværende aspekt, nemlig den nødvendige forankringsproces efter projektets afslutning. Her inddrages erfaringer fra aktionsprojektet Barnet i Centrum og Aktionsprojektet Science i dagtilbud Hillerød Kommune.
Original languageDanish
JournalMONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
Issue1
Pages (from-to)81-84
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 1 Mar 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 121828768