Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktieanbefalinger, realkredittens genfinansiering og behovet for politisk modspil til den finansielle sektor

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Anders Grosen, Denmark
Et ekspertudvalg under Penge- og Pensionspanelet har netop barslet med et sæt af letforståelige, veldokumenterede og operationelle anbefalinger til den ikke-professionelle aktieinvestor. Der er primært tale om anbefaling af risikospredning til lave omkostninger, hvor forbrugerne selv foretager deres aktieinvesteringer direkte over netbank og laver spredningen gradvist over nogle år.
I modsætning hertil er bankernes investeringsrådgivning typisk tilrettelagt efter at udnytte deres overlegne distributionskraft til at markedsføre omkostningstunge investeringsforeninger til skade for den almindelige forbruger. Politikerne bør støtte bankerne i at komme ud af denne afhængighed af lettjente penge på den almindelige forbrugers bekostning.
Tilsvarende bør politikerne snarest sikre, at de største finansielle virksomheder ikke længere kan spille på, at staten vil redde dem før en kollaps. Seneste aktuelle eksempel er, at realkreditinstitutternes lange lån i stigende grad er baseret på salg af ét-årige obligationer. Alle erkender vist efterhånden, at det kan gå galt. Men i forbindelse med debatten om den øgede genfinansieringsrisiko har en realkreditdirektør frejdigt udtalt, at genfinansieringen af rentetilpasningslånene ikke er deres, men statens problem! Man opbygger altså en risikabel forretningsmodel i sikker forvisning om, at skatteyderne påtager sig den potentielle tabsrisiko. En sådan adfærd kalder på et markant politisk indgreb.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue2
Pages (from-to)2-4
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2011

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 34922136