AKSOM: ny forskning i partnerskabsmodeller

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

AKSOM er et tre-årigt projekt, som vil udvikle nye samarbejdspraksisser mellem skoler og museer. Deltagere er museumsinspektører og lærere fra hhv. tre museer og tre folkeskoler, som samarbejder i partnerskaber om såkaldte adoptionsklasser. Museet bliver for eleverne i disse klasser brugt som læringsrum og vidensressource fra eleverne bliver "adopteret" til de går ud af folkeskolen. Følgeforskningen i tilknytning til projektet er organiseret som Design Based Research (n http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/FU/Publikationer/Design-Based-Research-en-introduktion-KGY-020112.pdf). Følgeforskeren fungerer som facilitator af forskningsaktiviteterne og projektdeltagere virker som medforskere.
Original languageDanish
JournalDanske Museer
VolumeÅrg. 29
Issue3
Pages (from-to)33-35
Number of pages3
ISSN0904-0579
Publication statusPublished - Jul 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 101492327