Department of Psychology and Behavioural Sciences

AIRR - Assessment Inventories on Relationship Risk and Ressources (AIRR). Et online spørgeskema- og rapporteringsværktøj.

Research output: Non-textual formInteractive productionCommissioned

Det spørgeskema- og rapporteringsværktøj, der bruges i den forebyggende intervention til par, Par-tjek, hedder AIRR (Assessment Inventories on relationship Risk and Resources).

Spørgeskemaerne i AIRR besvares online og afdækker, som det engelske navn antyder, alle de risiko-og ressourceområder, som har vist sig at have betydning for parforholdets stabilitet og kvalitet på den lange bane. Ud fra parrets besvarelse genereres automatisk to rapporter: Feedbackrapporten (som parret får tildelt ved Feedbacksamtalen) og Vejlederrapporten (som giver Par-tjek-vejlederen information
om parret ud over det, der fremkommer i Feedbackrapporten).

Pars problemstillinger er komplekse, og de fleste par kan fortælle om, hvordan de har svært ved at finde frem til, hvad problemet egentlig er. De fleste professionelle, der arbejder med par, kan også genkende udfordringen med at holde parsamtaler på sporet af en fælles problemforståelse. Udfyldelsen af spørgeskemaet hjælper parret til at fokusere på deres forholds styrker og problemområder, og med udgangspunkt i rapporterne kan par og vejleder formulere en fælles forståelse.
Original languageDanish
Publication year2017
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 120501486