AI-powered søgning: Resultater af tænke-højt tests, Hackathon & ekspertvurderinger

Solveig Sandal Johnsen, Anne Vils Møller, Julie Kiersgaard Lyngsfeldt, Lorna Wildgaard

Research output: Contribution to conferencePosterCommunication

Abstract

DFFU Vinterinternat, Comwell Klarskovgaard den 3.-4. marts 2022

Anvendeligheden af Artificial Intelligence (AI)-software til litteratursøgning på universiteterne.
Resultater og refleksioner efter 1,5 års projektarbejde med AI-software.

AI har potentialet til at analysere store mængder af data og tekst og ved hjælp af avancerede algoritmer hjælpe forskere og studerende med at navigere i og fremsøge det mest relevante for en specifik problemstilling. For at kunne anvendes på universitet og i forskeres arbejde, er det vigtigt at databaser, der bygger på AI, fungerer ud fra standarder i den akademiske verden og at transparens og validitet er til stede.

Det Kgl. Bibliotek, specifikt Københavns Universitetsbibliotek og AU Library, har i 1,5 år arbejdet med hvorvidt Artificial Intelligence software, der understøtter akademiske søgninger på universitetet er anvendeligt. I et projekt er to af markedets AI-software (Iris.ai og Yewno) blevet sat i spil og testet af hhv. informationsspecialister og forskere.

Hensigten med projektet har været at blive klogere på AI i litteratursøgning og i hvilket omfang et AI-software kan supportere den akademiske søgning. Her har projektet set på effektivitet, troværdighed, kvalitet og pålidelighed.

Projektet har bestået af tænke-højt tests med informationsspecialister og af et “hackathon” med forskere og informationsspecialister, hvor de udvalgte AI-software blev sat i spil omkring en søgecase.

Posteren vil præsentere nogle af de nøgle-konklusioner der foreløbigt er opnået samt lægge op til diskussion om AI i akademisk litteratursøgning fremadrettet
Original languageDanish
Publication date3 Mar 2022
DOIs
Publication statusPublished - 3 Mar 2022
EventDanske Fag- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers (DFFU) vinterinternat 2022 - Klarskovgaard, Korsør, Denmark
Duration: 3 Mar 20224 Mar 2022
https://dfdf.dk/event/vinterinternat-2022-det-indlejrede-ffu-bibliotek/

Conference

ConferenceDanske Fag- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers (DFFU) vinterinternat 2022
LocationKlarskovgaard
Country/TerritoryDenmark
CityKorsør
Period03/03/202204/03/2022
Internet address

Cite this