Afklaring af incitamenter til bekæmpelse af Salmonella Dublin

Britt I. F. Henriksen, Anne Braad Kudahl

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

35 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport præsenterer mælkeproducenters erfaringer med bekæmpelse af Salmonella Dublin, og hvilke incitamenter og barrierer de ser som vigtige, for at kunne bekæmpe infektionen i danske malkekvæg-besætninger. Undersøgelsen er baseret på kvalitative interview af 15 mælkeproducenter, og er en del af en femårig bekæmpelsesplan for S. Dublin fra 2021.
Interviewene viste, at landmænd generelt udtrykte respekt for beslutningen om at udrydde S. Dublin, selv om de ikke nødvendigvis var enige i beslutningen. De blev først og fremmest motiveret af en faglig stolthed og stædighed, men også af forholdsregler ved salg af dyr og besøg på gården, samt generelt ekstraarbejde ved at være i niveau 2 (tegn på infektion i besætningen). Barrierer for bekæmpelse var frustration over den måde lovgivningen om sanering håndhæves på, med dyr kontrol uden rådgivning, sanktioner i stedet for økonomisk gulerod, og utilstrækkelig viden. For at motivere landmændene til at fortsætte saneringen af S. Dublin, er det vigtigt, at både andre landmænd, rådgivere og myndigheder anerkender den meget store indsats, de fleste landmænd allerede lægger for at bekæmpe S. Dublin, og at øge både udbuddet og kvaliteten af rådgivningen.
Original languageDanish
Place of publication Aarhus
PublisherDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Number of pages45
ISBN (Print)978-87-94420-19-8
Commissioning bodyFødevarestyrelsen
Publication statusPublished - May 2023
SeriesDCA rapport
Number217
ISSN2245-1684

Cite this