Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Adgang til årsregnskaber via Internettet. Potentiale og begrænsninger

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Accounting Research Centre - ARC
  • Department of Business Studies
I de seneste år er der sket et gennembrud med hensyn til offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. Denne artikel beskriver, hvorledes offentliggørelse af finansielle informationer fra børsnoterede selskaber er under forandring, og hvordan dette får konsekvenser for investors regnskabsanalytiske perspektiv. Formålet er at give et bud på investors nuværende og fremtidige muligheder for elektronisk adgang til et finansielt beslutningsgrundlag via Internettet. Dette sker i et spændfelt mellem nye teknologiske muligheder, regulatoriske begrænsninger og de involverede parters behov. For investor giver den elektroniske adgang til finansielle informationer, et endnu ukendt potentiale set i regnskabsanalytisk perspektiv. Internettets muligheder og begrænsninger analyseres i det følgende. Adgangen til finansielle informationer via Internettet vil ikke ændre en investors ideelle udgangspunkt. En investor har behov for rettidig, relevant og troværdig information for at træffe de rette finansielle beslutninger. Spørgsmålet som tages op i det følgende er derfor, hvorledes dette udgangspunkt påvirkes af offentliggørelse af finansielle informationer, og årsregnskab i særdeleshed, via Internettet? Hvad er Internettets potentiale for at levere rettidig, relevant og troværdig information til brug for finansielle beslutninger?
Original languageDanish
JournalRevision og Regnskabsvaesen
Volume2
Pages (from-to)33-41
Number of pages9
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - 2000

    Research areas

  • Internet, Årsregnskab, Årsrapport, Revision, Verificering, Regnskab, Påtegning, Offentliggørelse, Aktieselskaber, Fondsbørsen

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32311865