Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen: Erfaringer baseret på større danske fremstillingsvirksomheder

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Accounting Research Centre - ARC
  • Department of Business Studies
Activity-Based Costing (ABC) er stadig ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer såvel blandt private virksomheder af undersøgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder blev gennemført i 2003 og resultatet vises her for første gang. Resultatet giver en helhedsforståelse for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og størrelsesmæssige anvendelsesmotiver, der indgår ved i såvel implementeringen som anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC i Danmark er højt, og at fremkomsten vil øges de næste år frem. Mange virksomheder vurderer således, hvorvidt ABC kunne være et relevant styrings- og rapporteringsværktøj hvad angår en stor del af de indirekte eller faste omkostninger. Undersøgelsens problemfelt er derfor rettet mod at skabe en større indsigt i området, set i relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilføjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilføjet. Disse er vigtige i forhold til en forståelse for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres også til blot et fåtal af tilsvarende internationale undersøgelser i Skandinavien, USA og U.K.
Original languageDanish
JournalSamfundslederskab i Skandinavien
Volume22
Issue4
Pages (from-to)333-362
Number of pages30
ISSN0900-8322
Publication statusPublished - 2007

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 24839