Academic Practice: Guidelines for Staff and Students - English

Research output: Book/anthology/dissertation/reportCompendium/lecture notes

10213 Downloads (Pure)

Abstract

Vejledning i at undgå plagiering ved at følge de normer, der gælder for good academic practice. Dette indebærer at man angiver kilder korrekt, og når det er nødvendigt, og at man har en korrekt udformet fortegnelse over referencer. Vejledningen indeholder konkrete eksempler på korrekt kildeangivelse og referencer i henhold til Harvard referencing system.
Original languageEnglish
PublisherBusiness and Social Sciences, Aarhus University. Department of Business Communication
Number of pages37
Publication statusPublished - 2012

Cite this