A Study of Graphene: from scientific curiosity toward real sensor applications

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

Documents

  • Bjarke Bror Egede Jensen
Materialevidenskaben gennemgår en mindre revolution i disse år, efter 2-dimensionelle (2D) materialer gjorde sit indtog i 2004. Sammenlignet med deres 3-dimensionelle modstykker, udviser denne type materialer en række særlige egenskaber som gør at at de kan komme i betragtning som aktive komponenter indenfor en bred vifte af industrielt relevante felter, såsom, elektronik, fotonik, komposit-materialer, mm.
\\Denne afhandling præsenterer det arbejde som blev lagt i løbet af et et 3-årigt PhD-studie. Projektet er et resultat af akademiske og industrielle interesser, forenet omkring at udforske disse materialers brugbarhed som sensorkomponenter. Arbejdet har inkluderet studier af basale materielle egenskaber, samt udvikling af procedurer til syntese, modificering og fabrikering.
\\2D karbon, også kaldet graf\'en, var projektets primære fokus idet dets struktur og særlige elektroniske egenskaber giver anledning til kommunikering med omgivelserne. Ved at inkorporere fotoaktive komponeter på grafenen, var det muligt at fremstille fotesensorer med potentiale for høj responsivitet imod indkommende lys.
Original languageEnglish
PublisherAarhus Universitet
Number of pages163
Publication statusPublished - 7 Sep 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 112843954