Department of Management

A model of recycling behaviour: With evidence from Danish source separation programmes

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Forskningen i forbrugeradfærd skal skaffe viden og forståelse af alle faser af forbrugscyklusen. Anskaffelse og brug samt afskaffelse af ubrugelige eller uønskede affaldsprodukter. Formålet med denne artikel er at præsentere en sammenfattende teoretisk referenceramme til forståelse af konsumentens behandling af affald i en genanvendelsesordning. Referencerammen er understøttet af data fra evalueringer af tidlige kildesorteringsordninger. Evalueringerne afslører en omfattende positiv holdning til at sortere ens eget affald, motiveret hovedsagelig af altruistiske grunde. Imidlertid er en positiv holding ofte ikke nok til at frembringe en sortering af høj kvalitet. Det er nødvendigt at etablere omstændigheder, via systemdesign, som gør det nemmere at udføre de gode intentioner. Yderligere viser den danske erfaring, at selv velmotiverede borgere kan kildesortere dårligt på grund af gamle vaner og mangel på viden.
Original languageEnglish
JournalInternational Journal of Research in Marketing
Volume11
Issue2
Pages (from-to)145-165
Number of pages21
ISSN0167-8116
Publication statusPublished - 1994

    Research areas

  • MAPP

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32315956