Η διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση ως συμμετοχική επιτήρηση

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Original languageMultiple languages
JournalMonthly review: an independent socialist magazine.
Volume47
ISSN0027-0520
Publication statusPublished - Nov 2008
Externally publishedYes

Cite this