Æstetisk dannelse

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Æstetisk dannelse har en fundamental pædagogisk betydning, fordi det beskriver en retning og et formål med undervisning, som har en sanselig, undersøgende og kropslig karakter. Kapitlet tager udgangspunkt i æstetik som sanselighed, og med det afsæt præsenteres en række forskellige teoretiske perspektiver på æstetiske dannelse. Dette er organiseret gennem fokus på henholdsvis den erfarende krop, den skabende krop og den kønnede krop, som alle diskuteres i forhold til konkrete undervisningssituationer.
Nøglepersoner: Maurice Merleau-Ponty, John Dewey, Richard Sennett og Judith Butler.
Nøglebegreber: Kropslighed, sanselighed, erfaring, håndværk, kreativitet og køn.

Med begrebet ’æstetisk dannelse’ ønsker vi på én gang at pointere, at det æstetiske er en særlig måde at forstå dannelse på samtidigt med, at der er et særligt indhold i dannelseserfaringen. Med ‘æstetisk dannelse’ vil vi tage et kropsligt udgangspunkt for at diskutere den sanselige karakter af dannelseserfaringer. Vi tager et overordnet afsæt i dannelse som elevens åbning mod verden og verdens åbenhed mod eleven (jf. Klafki 2011). Derved placerer vi sanselighed som et centralt element i, hvordan denne dobbelte åbning skal forstås. I den dobbelte åbning i elevens dannelsesproces, er sanseligheden på én gang elevens egen og samtidig den, der skaber en relation til omverden. Eller sagt med andre ord, sanseligheden kan både åbne eleven for verden og åbne verden for eleven.
Original languageDanish
Title of host publicationOm dannelse : I skole og læreruddannelse
EditorsOle Løw, Elsebeth Jensen
Place of publicationKøbenhavn
PublisherAkademisk Forlag
Publication dateFeb 2024
Pages149-164
ISBN (Print)9788750064824
Publication statusPublished - Feb 2024

Cite this