Åben skole er en pædagogisk humlebi: et casestudie af undervisningsdifferentiering uden at kende elevernes forudsætning

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Åben skole betegner et samarbejde mellem skoler og lokale organisationers om undervisning, som blev indført med folkeskoleloven i 2014. Derved bringes nye fagligheder ind i skolens undervisning, men af undervisere som ikke nødvendigvis har en fagdidaktisk viden. I denne artikel undersøger jeg, om og eventuelt hvordan undervisningen kan differentieres, når undervisere fra lokale organisationer uden forhåndskendskab til klassens forløb eller elevernes forudsætninger får ansvaret. For uden dette kendskab er undervisningen i åben skole en ’pædagogisk humlebi’, der i teorien ikke burde kunne flyve. Gennem mit samarbejde og interviews med praktikere under feltarbejdet blev jeg imidlertid opmærksom på at se åben skole som et læremiddel, der understøtter eleverne i at positionere sig selv inden for elevrollen, og at det er derigennem, at undervisningen muligvis kan differentieres.
Original languageDanish
JournalSammenlignende Fagdidaktik
Volume2021
Issue6
Pages (from-to)71-94
Number of pages24
Publication statusPublished - Jun 2021
EventSammenlignende fagdidaktik: Fagdidaktisk vidensproduktion - samarbejder mellem forskere og praktikere i praksis - Syddansk Universitet, Odense, Denmark
Duration: 14 Nov 201915 Nov 2019

Conference

ConferenceSammenlignende fagdidaktik
LocationSyddansk Universitet
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period14/11/201915/11/2019

Cite this