Project Details

Description

YoungLit arbejder med den tese, at der findes en del unge mennesker (15-29 årige),
der engagerer sig i litteratur på forskelligartede og innovative måder, der endnu er
underbelyste. Med YoungLit vil vi således undersøge de unges praksisser og
fællesskaber rundt omkring i landet og på internettet, fra forfatterskoler til hashtags.
Ideen er at spørge åbent til, hvordan litteraturen bruges af de unge, og hvad der får
dem til at engagere sig i den? Således ønsker YoungLit ikke at bidrage til ideen om
litteraturens forsvinden, eller unge menneskers besvær med at læse (lange) bøger,
men vil hellere positivt se på, hvordan den bruges af de unge i fællesskab og i
forlængelse af deres i forvejen digitale hverdag. Unge menneskers brug af litteratur i
disse randområder af det etablerede litteratursystem er ikke blot et uudforsket felt i
litteraturforskningen, herunder litteratursociologien, det er også fraværende i
bogpanelets årsrapporter. Det er vores forhåbning, at projektet vil bidrage til at
forstå, hvilke kulturelle dynamikker, der er på spil, således at resultaterne kan
anvendes strategisk ift. eksempelvis mere brugbar anvendelse af bibliotekerne i
fremtiden samt en mere relevant litteraturundervisning i skolesystemet generelt.
Short titleYoungLit
StatusActive
Effective start/end date01/08/202330/11/2027