Work participation among employees with depression - clarifying the perspectives of employers and highly educated employees with depression

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

The aim of this PhD project is to investigate how work participation among highly educated employees with depression is managed in order to provide knowledge that can be useful in developing ways to promote their work participation. By clarifying the views of highly educated employees with depression, focusing on their opportunities and challenges in managing work participation, and the attitudes of employers, focusing on their challenges and opportunities regarding the support of employees with depression, it may be possible to develop initiatives that meet their needs for support.

Key findings

The aim of the project was addressed through two main stages. In stage 1, two systematic reviews were performed to synthesise knowledge on work participation, depression and common mental disorders. Based on the review findings, the following research questions were specified: “What are the opportunities and challenges among highly educated employees with depression in managing work participation?” and “What are employers’ opportunities and challenges to support employees with depression in relation to work participation?”. In stage 2, the research questions were addressed through two qualitative studies.
In Study 3, eight highly educated employees with depression were interviewed clarifying their opportunities and challenges in managing work participation. In Study 4, five employers were interviewed clarifying their opportunities and challenges to support employees with depression.
A key result was that the understanding of depression influenced the employees’ strategies for managing work participation. As depression was viewed as a private issue, disclosure at work was avoided; consequently, opportunities to obtain support from the workplace were obstructed. Another key result was that employers’ attitudes towards their responsibilities in the organisation influenced how they managed employees with depression. The needs of employees with depression were neglected when employers focused on their responsibility in relation to the business needs. Ending this dissertation, suggestions for initiatives to promote work participation among highly educated employees with depression for the use of vocational rehabilitation stakeholders were given.

Layman's description

Arbejdsdeltagelsen blandt medarbejdere med depression er truet, da depressive symptomer hæmmer psykosociale og kognitive funktioner og nedsætter arbejdsevnen. Da højtuddannede medarbejdere ofte besidder jobs, som indeholder opgaver, der kræver brug af kognitive evner, kan det være et problem for højtuddannede medarbejdere med depression at udfylde deres arbejdsrolle. Ledere spiller en central rolle i forbindelse med etablering af et støttende arbejdsmiljø, derfor kan lederens involvering og indsats være afgørende med henblik på at imødekomme medarbejderens behov for støtte i forbindelse med arbejdsdeltagelse.
Formålet med ph.d.-projektet var at undersøge, hvordan arbejdsdeltagelse blandt højtuddannede medarbejdere med depression håndteres med henblik på at frembringe viden, som kan anvendes i udviklingen af indsatser, som kan fremme deres arbejdsdeltagelse. Ved at klarlægge medarbejderes perspektiv samt lederes perspektiv var målet med afhandlingen at udvikle forslag til initiativer, som kan fremme arbejdsdeltagelsen blandt højtuddannede medarbejdere med depression.
Projektet blev gennemført i to stadier. I stadie 1 blev to systematiske reviews gennemført for at syntetisere eksisterende viden om medarbejdere med depression, mentale sygdomme og arbejdsdeltagelse. Baseret på synteserne blev følgende forskningsspørgsmål specificeret: ”Hvilke muligheder og udfordringer har højtuddannede medarbejdere med depression i håndteringen af arbejdsdeltagelse?”, ”Hvilke muligheder og udfordringer har ledere i henhold til at støtte medarbejdere med depression i deres arbejdsdeltagelse?”. I stadie 2 blev disse spørgsmål adresseret gennem to kvalitative studier.
I studie 3 blev otte højtuddannede medarbejdere med depression inkluderet og kvalitative interviews foretaget vedrørende deres muligheder og udfordringer med håndtering af arbejdsdeltagelse. I studie 4 blev fem ledere inkluderet, og kvalitative interviews blev fortaget vedrørende ledernes muligheder og udfordringer i forhold til at støtte medarbejdere med depression. Et af hovedresultaterne var, at medarbejderne undlod at fortælle om deres depression på arbejdspladsen, da depression blev anset for at være et privat anliggende, hvilket begrænsede deres muligheder for at få støtte fra arbejdspladsen. Et andet hovedresultat var, at ledernes holdning til deres ansvar i organisationen havde central betydning. Idet ledere fokuserede på deres ansvar for medarbejdere med arbejdsrelaterede sygdomme, blev specifikke behov for støtte blandt medarbejdere med depression negligeret. Baseret på projektets hovedfund blev forslag til indsatser målrettet udvalgte interessenter med henblik på at styrke den praktiske anvendelse af forskningen.
Short titleWork participation among employees with depression
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201431/01/2019

Research outputs

ID: 135562542