Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Knowledge Sharing - Learning at Work

Project: Research

  • Kompetenceudvikling i et livslangt perspektiv
  • Learning Lab Denmark
  • Vidennet (Partner)
See relations at Aarhus University

Description

Videndeling - Læring på Jobbet er et forsøgsprojekt og målet er at styrke videndeling og faglige netværk på tværs af kommunale og amtslige skel. Målgruppen er primært tale- og hørelærere, - konsulenter og skolepsykologer. Vi har afholdt indledende workshops flere steder i landet og det er tydeligt, at interessen for en god videndelingspraksis og værdifulde personlige og faglige netværk er stor. Der er i dag allerede stærke netværk og gode former for videndeling rundt omkring. Men samtidig også en erkendelse af, at der skal gøres en indsats for at bibeholde et højt niveau med en strukturreform lige rundt om hjørnet.Derfor har dette projekt også en høj grad af aktualitet, og vores målsætning er, at der igennem projektperioden sker en løbende udvikling og styrkelse af den daglige erfaringsudveksling på måder, der dels opleves berigende for deltagerne i projektet og dels medfører bedre opgaveløsninger indenfor den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

DPU-medarbejdernes rolle i projektet er at gennemføre en række heldags-workshops med deltagere fra de 20 deltagende kommuner samt at gennemføre en evaluering af projektet.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/200530/11/2006

ID: 128857554