Aarhus University Seal

UPGEM - Understanding Puzzles in the Gendered Map of Europe

Project: Research

  • Kompetenceudvikling i et livslangt perspektiv
  • Learning Lab Denmark
  • HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU, Finland
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA, Italien
  • HELSINGIN YLIOPISTO, Finland
  • TARTU UELIKOOL, Estland
  • University of Lódz
See relations at Aarhus University

Description

Projekt UPGEM blev afsluttet i 2008, men genererer stadigt nye publikationer og forskning. Se www.upgem.dk.
I projektet UPGEM, der er finansieret af EU 6. rammeprogram, ser en gruppe europæiske forskere fra et bredt humanistisk spekter på, hvad der ligger bag vores myter og selvfølgelige forestillinger om kønnede udfoldelsesmuligheder og karriereveje i akademia med fysikområdet som eksempel. Projektet har tre mål: 1. Et anvendt: at sikre at færre kvindelige fysikere forlader karriereveje i akademia ved at finde forskellige kulturelt formede årsager til frafald og forslå nye policy tiltag, der kan takle disse årsager 2. Et teoretisk: at skabe en teoretisk forståelse af, hvad der skaber kulturelle forskelle på kønnede karriereveje 3. Et grundforskningsspørgsmål: at stille nye spørgsmål til samspil mellem læreprocesser og kulturel diversitet. Abstract: Alle har stærke meninger om den såkaldte feminisering af folkeskolen, kvindefag som pædagog og lærer eller maskuliniseringen af de naturvidenskabelige uddannelser og arbejdet som fysiker eller ingeniør. Vi har formodninger om at der findes ?hårde? og ?bløde? fagområder og fagidentiteter, der kan knytte sig til en lang række feminine og maskuline værdier. Samtidig opfatter vi Danmark som et af de lande, hvor ligestillingen mellem kønnene er kommet længst. På den baggrund er det overraskende, at Danmark har et langt mere kønssegregeret uddannelses- og arbejdsmarked end de europæiske lande vi normalt sammenligner os med ? det gælder ikke mindst inden for det naturvidenskabelige område. Eksempelvis kan vi finde flere kvindelige fysikere i Europas Syd ? og Østeuropæiske lande end i nordlige postindustrielle nationer som Danmark. Partnerlandene i projektet er valgt så de afspejler dette billede (Polen, Estland, Finland, Italien og Danmark). Hvorfor finde vi denne kulturelle diversitet? Hvad skaber sådanne kulturelle forskelle? Har kulturelle læreprocesser overhovedet noget at gøre med kønnede karriereveje inden for ?hårde? videnskaber som fysik og IT? Er forestillinger om ?hårde? og ?bløde? videnskaber forskellige i forskellige europæiske lande? Er forestillinger om mande- og kvindefag kulturelt forskellige? I projekt UPGEM undersøges dette gennem: 1. Kvalitative forskningsinterview med kvindelige og mandlige fysikere fra deltagerlandene, der har forladt en akademisk karriere eller er forblevet i akademia. 2. Deltagerobservation på udvalgte fysikarbejdspladser i akademia i deltagerlandene 3. En kvantitativ undersøgelse baseret på kvalitative forskningsresultater sendt til ca. 1500 fysikere på institutioner i deltagerlandene.
AcronymUPGEM
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200530/04/2014

Research outputs

ID: 128912009