Universitetsuddannelsers arbejdsmarkedsrelevans i et policy-antropologisk perspektiv

Project: Research

Documents

See relations at Aarhus University

Description

'Arbejdsmarkedsrelevans' er et fænomen, som aktuelt udgør et væsentligt afsæt for dansk uddannelsespolitik. Projektet undersøger dels af det politiske felts forestillinger om uddannelsers arbejdsmarkedsrelevans og om hvordan denne relevans styrkes, og dels af universiteternes praksis i forhold til at styrke uddannelsernes arbejdsmarkedsrelevans.
Min undersøgelse er inspireret af policy-antropologien, særligt med fokus på af Latours begreb om translation. Mit genstandsfelt afgrænser sig til policy knyttet til akkrediteringsbekendtgørelsens operationalisering af fænomenet 'relevans'.
Undersøgelsens del 1 vil omfatte en diskursanalyse af politiske dokumenter relateret til undersøgelsens genstandsfelt.
Undersøgelsens del 2 udformes som en etnografisk undersøgelse af tre humanistiske uddannelsesmiljøer fra tre forskellige universiteter. Observationsmaterialerne vil danne udgangspunkt for en materialitetsanalyse af, hvordan policy om styrkelse af uddannelsernes relevans gøres i praksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201630/08/2019

Download statistics

No data available

ID: 129047059