Project Details

Description

Ung i byrummet er et forskningsprojekt om unge, urbanitet og hverdagsliv i Danmark.

Unge udgør en stadig større del af den urbane virkelighed i takt med at uddannelse integreres i byernes økonomi, at sociale og pædagogiske tiltag og aktiviteter integreres i planlægningen af byens udformning, og at de politiske ambitioner orienterer sig mod at skabe en mangfoldig og sammenhængende by i en tid, hvor vækst og velstand går hånd i hånd med stigende ulighed, polarisering og segregering.

Baseret på samarbejdende etnografier vil vi i dette projekt undersøge unges steder, som de formes og omformes af unges egne initiativer, fællesskaber og kulturer, af socialpædagogiske ungeinstitutioner, og af unges forskellige livsbetingelser og udfoldelsesmuligheder relateret til byens sociogeografiske struktur og historie.

Gennem en fælles teoretisk ramme og sociohistorisk analyse af unges steder i byens struktur udforsker vi sammenhængen mellem tre grupper af spørgsmål. For det første undersøger vi, hvordan unge selv skaber steder i byen: Hvordan indtager og udfylder unge forskellige byrum, hvordan knytter de sig til og skaber mening i deres omgivelser og steder, hvordan anskuer og opdeler de byen, hvordan oplever og håndterer de egen position og hvilke fremtidsaspirationer har de? Unges steder er imidlertid ikke alene skabt af unge selv. De inkluderes i stigende grad i byplanmæssige overvejelser og organiseringer, de er er til stadighed genstand for offentlig politisk debat, og de praktiseres ofte i lyset og skyggen af pædagogiske institutioner. Derfor undersøger vi for det andet også disse institutioners pædagogiske praksis, deres officielle formål, deres måder at forstå og håndtere de unge, og deres måder at mediere mellem de unge og deres nærmeste omgivelser. For det tredje er det klart, at unges steder ikke er de samme overalt i byen, men også præges af det sociale miljø, de er placeret i og den placering dette miljø har i byens sociale og geografiske struktur. Et vedvarende empirisk og analytisk fokuspunkt er således, hvordan unges steder og socialpædagogiske praksisser relaterer til køn, etnicitet, klasse og forskellige byområders historiske kendetegn og udvikling.

Forskningsprojektet udføres af forskerne Christian Sandbjerg Hansen og Jens Christian Nielsen fra Aarhus Universitet. Projektet er opstartet som et pilotprojekt i januar 2021.
Short titleUng i byrummet
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202131/12/2022