Undervisningsformativ evaluering af kompetenceorienteret matematikundervisning

  • Højgaard, Tomas (Participant)
  • Sørensen, Lene (Collaborator)
  • Ryberg-Jensen, Line (Collaborator)
  • Sørensen, Klaus Bovbjerg (Collaborator)

Project: Research

Project Details

Description

I projektet udvikles en systematisk tilgang til formativ evaluering af en matematikundervisning, der læringsmæssigt er orienteret mod en eller flere matematikfaglige kompetencer. Denne tilgang anvendes til i samarbejde med matematiklærere i grundskolen at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og dokumentere eksemplariske læringsmålstyrede forløb i matematikundervisningen på 1.-9. klassetrin.
StatusActive
Effective start/end date01/08/201031/07/2025

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.