Uddannelse i patientinvolvering – tilsigtede og utilsigtede virkninger af et kompetenceudviklingsforløb

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Baggrund

Århus Sygehus gennemfører i 2013 – 2014 et kompetence-udviklingsprojekt blandt institutionens medarbejdere om patientinvolvering med det overordnede formål at gøre hospitalet i stand til systematisk at involvere den enkelte patient i egen behandling.Formål

At undersøge hvordan forskellige grupper af sundhedsprofessionelle opfatter og praktiserer patientinddragelse med fokus på betydningen af professionsspecifikke forforståelser og organisatoriske betingelser.Metode

Kvalitativ feltforskning med observationer, fokusgruppeinterview og individuelle interview. Datagenerering sker fra september 2013 til oktober 2014. Diskurs- og dispositivbegrebet samt professionsteori udgør den teoretiske ramme for datagenerering- og analyse
StatusFinished
Effective start/end date02/09/201331/10/2014

Activities

ID: 128983930