Centre for Alcohol and Drug Research

Tværsektorielle forløb i psykiatrien: intervention, afprøvning og evaluering

Project: Research

  • Region Hovedstadens Psykiatri, Frederiksberg
See relations at Aarhus University

Description

Formålet er at forbedre/styrke/rubustgøre borgernes recoveryproces. Dette gøres ved at udvikle en bæredygtig koordinerende og brugerinddragende intervention, der pilottestes og evalueres.
Hypotetisk forventes det, at interventionen skal understøtte et tværsektorielt samarbejde på tværs af behandlings- og socialpsykiatrien, hvor brugerens ønsker til håb, muligheder danner fokus for, hvordan indsatserne tilrettelægges. Således skal brugerens plan være det bærende element uanset, hvor der søges professionelt hjælp fra de regionale og kommunale tilbud.
StatusActive
Effective start/end date01/09/201901/09/2022

ID: 174324809