Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tværfaglig indsats i forhold til børn og familie i udsatte positioner - Interdisciplinary efforts in relation to children and families in vulnerable positions - the first 1000 days.

Project: Research

  • DPU
See relations at Aarhus University

Description

Børn i Danmark har fra begyndelsen af livet ikke de samme muligheder for trivsel, læring og udvikling. Projektets formål er derfor at understøtte børns udviklingsbetingelser i de første 1000 dage, i et tværprofessionelt perspektiv på tværs af familie, sundhedsplejerske og pædagoger i daginstitution. Dertil er målet at generere forskningsbaseret viden, der konkret kan anvendes af pædagoger og andre faggruppers i arbejdet med børn og familier i udsatte positioner.

Children in Denmark from the beginning of life do not have the same opportunities for well-being, learning and development. The purpose of the project is to support children's developmental conditions in the first 1000 days, in a cross-professional perspective across family, healthcare and daycare. In addition, the project will generate research-based knowledge that can be used by educators and other professional groups working with children and families in vulnerable positions.
StatusActive
Effective start/end date01/09/202101/09/2023

    Research areas

  • First 1000 days, Child Care, Educational quality, Families, Healthcare

ID: 200045796