Tumorperfusion i prostatacancer målt med 82Rb PET – Test-retest studie

Project: Research

Project Details

Short titleRUBI-RETEST
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201831/12/2018

Funding

  • Videnskabeligt udvalg i Dansk Kræftforskningsfond: DKK111,000.00
  • Knud og Edith Eriksens Mindefond: DKK64,100.00
  • Danish Cancer Society: DKK614,328.00
  • Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: DKK550,000.00
  • P. Carl Petersens Fond: DKK550,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.