Trivsel med krop på

Project: Other

See relations at Aarhus University

Description

Projektansøgning til Trygfonden. Projektet ’Trivsel- med krop på’ skal udvikle og afprøve effektive metoder til fremme af små- og skolebørns trivsel "med krop på" gennem kvalificering af lærere og pædagoger, der tager diplomuddannelse som bevægelsesvejleder. Fokus er trivsel gennem bevægelse. Formålet er at styrke børn og unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Gennem projekt vil fokus være på at øge trivslen – gennem handling – og særligt med krop og bevægelse som metode. Hermed vil der være en kobling til Trygfondens målsætninger om trivsel. Trygfonden har særligt fokus på positive sociale fællesskaber i trivselsarbejdet, og dette aspekt vil spille en stor rolle i ’Trivsel – med krop på’, da bevægelsesaktiviteterne foregår i fællesskaber i skolen med fokus på mestring, engagement og trivsel. Der er allerede udviklet effektive forskningsbaserede metoder til trivselsfremme. Disse vil blive udviklet hvad angår "kroppen" og afprøvet i praksis (dagtilbud og skoler) af diplomstuderende (lærere og pædagoger), der tager kompetencegivende uddannelse som bevægelsesvejledere. Projektet vil styrke bevægelsesvejlederes arbejde med at udvikle og afprøve indsatser med fokus på ’trivsel- med krop på’ i praksis. Hermed øges deres praksis og vidensbasering i feltet. Bevægelsesvejlederne er i centrum, men deres viden og erfaring skal spredes til kolleger, så der udvikles en skole- og institutionskultur for arbejdet med trivsel gennem krop og bevægelse.

Key findings

1. Konkrete handleanvisende trivselsfremmende tiltag og aktiviteter med fokus på bevægelse og livsglæde med børn og unge som aktive deltagere.
2. Styrkelse af bevægelsesvejlederens funktion og betydning i trivselsarbejdet for børn og unge med krop og bevægelse som metode med henblik på at skabe kompetenceudvikling såvel fagligt som socialt.
3. Styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger som led i trivselsarbejdet gennem krop og bevægelse med børn og unge som aktive deltagere.
StatusNot started
Effective start/end date01/01/202031/12/2022

Project relations

Press/Media

Research outputs

ID: 165360732